Účetnictví


Vedeme podvojné účetnictví

  • hlavní kniha
  • pohledávky a závazky
  • hmotný a nehmotný majetek
  • DPH
  • banka a pokladna
  • dohadné položky
  • časové rozlišení
  • finanční výkazy, příloha k účetní závěrce
  • výroční zpráva a zpráva o vztazích
  • účetní poradenství

Pro více informací
e-mail: info@sobol.cz

Telefon si vyžádejte emailem (volají spammeři s nabídkama)

Pavel Sobol, daňový poradce ev.č. 3000, Na Mrázovce 519/28b, 159 00 Praha – Velká Chcuhle